Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Narzędziem, które często powinno być stosowane w każdym rodzaju działalności gospodarczej jest analiza finansowa. Wewnętrznym organom danej firmy daje ona odpowiedź na wiele istotnych pytań w kwestiach związanych z wynikami finansowymi prowadzonej działalności. Również wiele zewnętrznych organów upomina się o analizę finansową, gdy prowadzimy z nimi transakcje finansowe. Chodzi tutaj między innymi o instytucje bankowe, inwestorów, kontrahentów i partnerów biznesowych. Analiza finansowa pomaga przewidzieć załamania finansowe firmy i w ten sposób możemy z większą świadomością planować przyszłość naszej działalności gospodarczej. Tego rodzaju narzędzie informacyjne jest potrzebne, by uzyskać sprawdzone informacje o dwóch najważniejszych czynnikach w przedsiębiorstwie kształtujących przyszłość firmy, mianowicie płynności finansowej i prognozowanych zysków netto. Przeprowadzenie analizy finansowej najlepiej powierzyć w ręce sprawdzonej firmy rachunkowej. Gdy rozpoczynamy transakcje z nowym parterem biznesowym, to warto również od niego zażądać aktualnej analizy finansowej. Pozwoli nam to na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, gdy firma okaże się niewypłacalna, albo ich kondycja finansowa nie jest najlepsza. Starając się o kredyt inwestycyjny możemy być pewni, że bank zażąda od nas analizy finansowej.