Atrakcyjne kredyty inwestycyjne

Atrakcyjne kredyty inwestycyjne

Jednym ze sposobów na zewnętrzne finansowanie działalności gospodarczej jest zaciąganie kredytów inwestycyjnych. Oczywiście całą procedurę rozpoczyna podmiot gospodarczy wysyłają wypełniony prawidłowo wniosek kredytowy. Wnioskodawca w takich przypadkach na odpowiedź ze strony banku nie musi długo czekać. Przy większych kredytach na decyzję trzeba trochę poczekać, ponieważ sprawdzenie biznesplanu dołączonego do wniosku kredytowego, obliczenie rentowności danej inwestycji i szans na powodzenie zaproponowanego przedsięwzięcia musi trochę potrwać. Kredytów inwestycyjnych z reguły nie udziela się przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą chyba, że posiadają odpowiednie wysokie zabezpieczenie na hipotece, wysoki wkład własny i odpowiednią zdolność kredytową. We wniosku kredytowym, przedsiębiorca zaznacza, na jaki cel zostaną spożytkowane pieniądze. Raty kredytu inwestycyjnego można rozłożyć nawet na trzydzieści lat. W przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej, przedsiębiorca i tak nie otrzymuje wnioskowanej sumy do ręki, tylko od razu jest przelewana na konto, które pozwoli na realizację danego celu. Zabezpiecza to bank przed niewłaściwą dyspozycją ich pieniędzy. Atrakcyjną odmianą kredytu inwestycyjnego jest kredyt preferencyjny, który jest bardzo korzystnie opodatkowany.