Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorców

Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorców

Od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą starać się o dofinansowanie z wielu programów operacyjnych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało już bardzo wielu przedsiębiorców. Pomoc może być zwrotna, albo bezzwrotne, dla osób zakładających dopiero swój pierwszy biznes i dla przedsiębiorców z wieloletnim stażem. Wysokość dofinansowania może zależeć także od tego, gdzie zamierzamy założyć biznes. Dla osób planujących otworzenie biznesu na wsi czekają zdecydowanie lepsze warunki otrzymania pomocy. Instytucjom unijnym bardzo zależy na szybkiej aktywizacji regionów wiejskich w naszym kraju, gdyż kryje się w nich wielki potencjał. Jednym z najbardziej popularnych programów pomocowych jest ten w ramach, którego można otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych warunkowo bezzwrotnej pomocy finansowej. Środki nie muszą być zwrócone, jeżeli z naszym biznesem uda się nam utrzymać na rynku, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Unia stawia także na aktywizację osób niepełnosprawnych, osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, czy też osób pozostających od długiego czasu bez stałego zatrudnienia. Pomoc unijna nie musi koniecznie przybierać formy dofinansowania pieniężnego, specjalni urzędnicy unijni mogą także pomóc nam merytorycznie.