Dotacje unijne na nowy biznes

Dotacje unijne na nowy biznes

Z budżetu Unii Europejskich osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, jak i te bardziej doświadczone mogą otrzymać całkiem sporą pomoc finansową. Często jest to pomoc bezzwrotna. By lepiej i skuteczniej poruszać się w tej tematyce poleca się regularnie przeglądać internetowe portale poświęcone właśnie unijnym dotacjom do działalności gospodarczej. Praktycznie, co roku uruchamiane są nowe programy operacyjne, z których można otrzymać dofinansowanie do swojej firmy. Niektóre programy są precyzyjnie skierowane do danej branży, jak na przykład dofinansowania dla osób zamierzających rozpocząć inwestycję na rynku budowlanym z zastosowaniem energooszczędnych technologii. Jednym z unijnych programów opracowanych z myślą o osobach rozpoczynających nową działalność gospodarczą jest dotacja w maksymalnej wysokości czterdziestu tysięcy złotych. Suma ta nie musi zostać przez przedsiębiorcę zwrócona, jeśli uda się mu przez dwanaście miesięcy utrzymać w danej branży. W przypadku niepowodzenia cała suma musi zostać zwrócona. Instytucje unijne uruchamiają także programy z myślą o osobach, którym najtrudniej przebić się na rynku pracy, mianowicie chodzi tu o osoby niepełnosprawne, osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, czy młode matki. Programy unijne mogą także obowiązywać tylko na terenie konkretnego regionu.