Ewolucja w konsultingu

Ewolucja w konsultingu

Ciekawostką, która to dotyczy konsultingu oraz wszystkich jego działań jest ewolucja, która to jest niezmiernie długa. Oczywiście w wielu przypadkach jest ona także trudna i żmudna. Cechą charakterystyczną jest fakt, ze działania, powstawanie oraz wszelkie rozszerzenia, jakie tuta mają miejsce. Z tego też względu proces powstawania konsultingu można podzielić na tak zwane epoki. Epoki te mają swoje nazwy i są to, epoka inżynierów, organizatorów a także Epoka menedżerów. Jedna z najważniejszych zmian, jakie zaistniały w obrębie konsultingu był fakt, ze w bardzo dużym stopniu uległy zmienię, istotne dotąd koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach. Wydarzenie to miało miejsce w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych poprzedniego wieku. W tym to okresie, bowiem możemy zaobserwować fakt, ze pojawiło się tak zwane zarządzanie organizacyjne. W tym czasie też duże znaczenie miał fakt, ze nastąpił podział na dwie koncepcje doradzania. Koncepcje te w dużym stopniu różniły się od siebie, lecz mimo to obie osiągały pozytywne rezultaty ze swej działalności. Uznane zostały, bowiem nie tylko zasady zarządzania strukturą danej firmy, lecz także ogromną rolę odegrali tutaj doradcy oraz eksperci. Dzięki temu, że ich praca była w pełni fachowa, stanowili oni znaczącą pomoc dla przedsiębiorstw działających na rynku.