FMEA

FMEA

FMEA – czym jest i jakie efekty daje? W czasie wytarzania produktów może pojawić się wiele różnych błędów, które wpływają na ostateczny efekt całego procesu. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy procesu produkcyjnego, która pozwoli na wykluczenie wszystkich potencjalnych wad.FMEA to metoda wykrywania wad i błędów, powstających w czasie produkcji. Początkowo stosowano ją w przypadku wyrobów przeznaczonych dla astronautyki, ponieważ jest to dziecina, która wymaga zachowania wyjątkowo dużej precyzji. Następnie metoda została wdrożone w wielu innych gałęziach przemysłu i produkcji. Celem jest przede wszystkim zapobieganie skutkom wszelkich wad, które mogą wystąpić na etapie projektowania oraz wytwarzania produktu. Po wykryciu potencjalnych zagrożeń wprowadza się zmiany w procesach produkcyjnych, a następnie przeprowadza się badanie ich skuteczności. W ten sposób można zlikwidować bardzo wiele wad produkcyjnych, a także usprawnić samą produkcję. Metoda sprawdza się praktycznie we wszystkich branżach i pozwala na skuteczne kontrolowanie jakości wyrobów. Procedura jest dosyć skomplikowana, więc często powierza się realizację tego zadania ekspertom, którzy wiedzą w jaki sposób wykryć nawet najmniejsze nieprawidłowości.