Formy prawne przedsiębiorstwa

Formy prawne przedsiębiorstwa

Tworząc nowy podmiot gospodarczy czyli przedsiębiorstwo, jego właściciel lub właściciele muszą określić w jakiej formie prawnej ta nowa firma ma działać. Forma prawna to określenie rodzaju spółki jaką ma być nowe przedsiębiorstwo. W Polsce rodzaje spółek do wyboru określone są w kodeksie spółek handlowych. Wybór określonej spółki zależy od jego właścicieli, lecz aby wybrać konkretną spółkę należy spełnić określone kryteria. Do wyboru są różne spółki. Takimi spółkami są na przykład spółki cywilne, spółki akcyjne, spółki jawne, spółki jednoosobowe, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór takiej spółki w dużej mierze zależy od liczby wspólników oraz od ilości zgromadzonego kapitału, jaki wspólnicy decydują się wnieść do majątku spółki. Największe ilości kapitału wymagane są do wniesienia w przypadku spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie spółki są najbardziej rozbudowane i wymagają najwięcej kryteriów do spełnienia. Spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością to zazwyczaj duże firmy i przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie w nie swoich spółek, dopiero gdy odniosą sukces na rynku handlowym. Dominują najczęściej spółki cywilne oraz spółki jawne, gdyż ich założenie nie jest skomplikowane.