Korzyści płynące z prowadzenia spółki partnerskiej

Korzyści płynące z prowadzenia spółki partnerskiej

Dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania jednego z wolnych zawodów świetnym pomysłem będzie założenie działalności gospodarczej pod postacią spółki partnerskiej. Z prowadzenia takiej formy organizacyjno-prawnej płynie wiele korzyści, do których zaliczyć można między innymi fakt, że nazwa spółki partnerskiej jest szczególnie chroniona prawnie. Do jej założenia nie jest wymagany minimalny kapitał początkowy. Jednak budzić kontrowersje fakt, że prowadzić spółkę w takiej formy mogą jedynie osoby zaliczone do grupy wolnych zawodów na mocy kodeksu spółek handlowych. Dla partnerów w takiej spółce z pewnością wielkim udogodnieniem jest szansa skorzystania z prostszego, zryczałtowanego opodatkowania. Poza tym forma spółki partnerskiej daje szansę prowadzenia działalności w większym wymiarze, niż na przykład w przypadku spółek cywilnych. Zaletą spółek partnerskich jest także brak odpowiedzialności solidarnej wspólników. Istnieje możliwość skonstruowania umowy spółki partnerskiej w taki sposób, by każdy ze wspólników odpowiadał tylko i wyłącznie za swoje czyny. Do grona wolnych zawodów należą między innymi, lekarze, księgowi, radcowie prawni, notariusze, pielęgniarki, tłumacze przysięgli. Do minusów takiej formy organizacyjnej przedsiębiorstwa jest wymów prowadzenia pełnej księgowości, co zawsze nastręcza dodatkowych trudności.