Kredyt technologiczny na innowacyjne rozwiązania

Kredyt technologiczny na innowacyjne rozwiązania

Bank gospodarki krajowej daje firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw szansę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na korzystnych warunkach. Z faktu, iż pomysłodawcą takich kredytów technologicznych wyszła strona państwowa płynie dla zainteresowanych przedsiębiorców wiele korzyści, między innymi odsetki są zdecydowanie niższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki komercyjne. Przedsiębiorca nie musi także zwiększać limitu zatrudnienia, co dotychczas wynikało przecież z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Przy pełnym powodzeniu inwestycji zaznaczonej we wniosku kredytowym strona państwowa może nawet umorzyć część spłaty kredytu danemu przedsiębiorcy. Państwo doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, jak istotny dla rozwoju całej gospodarki jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a także, jak najszybsze i duże inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Bez tych dwóch czynników nie jest możliwy szybki rozwój gospodarczy. Minusem kredytów technologicznych najczęściej przytaczanym przez przedsiębiorców wnioskujących o taki kredyt jest konieczność posiadania dużego wkładu własnego, dochodzącego do dwudziestu pięciu procent, co nie jest małą sumą. Pomimo takich obostrzeń kredyty technologiczne cieszą się dużym powodzeniem.