Logistyka w dużej firmie

Logistyka w dużej firmie

Pojęcie logistyki jest bardzo szerokie i trudno je zdefiniować jednym krótkim zdaniem. Jeśli ujmie się ją, jako zarządzanie, to będzie to pojęcie zbyt szerokie, obejmujące zakres działań dyrektora czy prezesa firmy. Jeśli zdefiniuje się ją, jako transport, zostanie pominięte wiele ważnych aspektów, wykraczających poza bezpośredni przewóz towarów. Potocznie można uznać, że logistyka to niemal wszystkie czynniki, które wpływają na sprawny proces produkcji, ale same tym procesem nie są. Ujmując temat jeszcze inaczej można zaryzykować stwierdzenie, że logistyka i produkcja, to dwie główne składowe działalności firmy. Na cały proces działania zakładu ma wpływ wiele działów logistyki. Dwa główne, to przede wszystkim zaopatrzenie w surowce oraz dystrybucja gotowych produktów. Każdy z tych działów zajmuje się innym zakresem działania, obejmuje nieco inne czynności, takie, jak planowanie, rozpoznanie rynku, poszukiwanie dostawców i odbiorców. Logistyka w firmie posiada także różne rodzaje infrastruktury, do których należą na przykład: infrastruktura transportowa, magazynowa i manipulacyjna, produkcyjna, zbytu czy informatyczna. Do poszczególnych grup należą wszelkie środki trwałe, magazyny, chłodnie, maszyny, systemy informatyczne czy punkty sprzedaży. Każdy przedsiębiorca musi zadbać o sprawne funkcjonowanie tego działu. Mniejsze firmy mogą korzystać z oferty usługodawców.