Mały rodzinny biznes

Mały rodzinny biznes

Czasami niewielkie, rodzinne biznesy przynoszą większe wpływy niż duże firmy, które są znane w całym kraju czy regionie. Wśród takich niewielkich rodzinnych biznesów na jednym z czołowych miejsc można z całą pewnością wyszczególnić sklepy spożywcze czy spożywczo-przemysłowe. Zazwyczaj takie niewielkie sklepy nie wiąże się z przesadnie wielkimi zyskami. Jednak zdarzają się sytuacje, w których takowy sklep jest umiejscowiony naprawdę w niezwykle atrakcyjnej okolicy. Nie trzeba z pewnością nikomu tłumaczyć, że atrakcyjna okolica to w tym wypadku dostęp do możliwie jak największej ilości potencjalnych klientów powiązany z brakiem jakiejkolwiek konkurencji. Jeżeli te dwa warunki są spełnione wówczas właściciel sklepu może w miarę swobodnie operować cenami, co jednoznacznie przekłada się na zwiększenie zysków ze sprzedaży. Małe biznesy, szczególnie takie, które utrzymują się w obrębie rodziny zazwyczaj są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. To również nie jest dziwne, ponieważ dlaczego ktoś miałby zamykać dany interes w sytuacji, gdy przynosi zyski. Nawet, jeżeli byłyby to niewielkie zyski, to przecież zawsze można dążyć do ich zwiększenia chociażby poprzez skorzystać ze środków unijnych. Obok sklepów spożywczych inną formą rodzinnego biznesu na niewielką skalę są warsztaty samochodowe.