Monitoring pracowników w firmie

Monitoring pracowników w firmie

Prowadząc duże przedsiębiorstwo każdy pracodawca ma pewne określone przepisami prawa możliwości kontrolowania pracowników. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy praca wykonywana jest na zamówienie i pracownik bywa rozliczany z jej efektów, jak na przykład w przypadku akordu inne stanowiska pracy mogą być objęte systemem monitoringu. Ponieważ pracodawca opłaca nie tylko pracę zatrudnianej osoby, ale również wykorzystywane narzędzia, energię elektryczną czy dzierżawę budynku, w którym funkcjonuje firma ma tez prawo sprawdzać, czy pracownik nie marnuje jego pieniędzy wykorzystując sprzęt do celów prywatnych. Dotyczy to na przykład wykorzystywania komputera do gier, albo prowadzenia prywatnych rozmów przez telefon. Monitoring to tylko jedna z form takiej kontroli, bowiem pracodawca może tez zlecić założenie różnych blokad na programy czy numery telefoniczne uniemożliwiając ich inne wykorzystanie niż do celów zawodowych. W przypadku stanowisk produkcyjnych monitoring może też służyć kontroli bezpieczeństwa. Systematyczne obserwowanie stanowiska przez kontrolera umożliwia natychmiastowa interwencję w przypadku zagrożenia dla pracownika albo wypadku. O monitorowaniu pracownik musi być powiadomiony podczas podpisywania umowy o pracę i musi wyrazić na niego zgodę. W przeciwnym razie umowa nie zostaje podpisana.