Nazwa danego przedsiębiorstwa

Nazwa danego przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo musi posiadać swoją nazwę, którą posługuje się na co dzień i za pomocą której reklamuje się. Nazwa przedsiębiorstwa według przepisów prawa zwana jest firmą. Firma w potocznym rozumieniu to przedsiębiorstwo, jednak na gruncie prawa, to dwa oddzielne terminy. Przepisy wyraźnie określają jak może wyglądać ta nazwa przedsiębiorstwa, a jak wyglądać nie powinna. Jednak przedsiębiorcy oprócz przepisów prawa, powinni także kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem przy tworzeniu nazw swoich przedsiębiorstw. Przede wszystkim ta nazwa nie może być zbyt długa, nie może też być trudna do wymówienia. Nazwa musi być bardzo zwięzła i dobrze kojarzyć się potencjalnym klientom. Przepisy mówią, że nazwa nie może zawierać wulgaryzmów. Nazwa nie może wprowadzać w błąd i zawierać stwierdzeń nieprawdziwych. Nazwa przedsiębiorstwa musi składać się oprócz tego z kilku podstawowych elementów. Musi to być nazwa właściwa. Firma to inaczej imię nazwisko dla przedsiębiorstwa. Oprócz tego w nazwie zakładu, musi być podana informacja o rodzaju formy prawnej wybranej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Musi być to rodzaj wybranej spółki. Nazwa przedsiębiorstwa musi też zawierać nazwiska wspólników lub jednego właściciela, jeśli tylko jedna osoba kontroluje przedsiębiorstwo. Oprócz tego są jeszcze inne kryteria.