Obowiązkowe szkolenia pracownicze

Obowiązkowe szkolenia pracownicze

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi wziąć pod uwagę konieczność ich szkolenia. Zależnie od branży, w jakiej działa firma obowiązywać będą różne zakresy kursów związane tematycznie z wykonywana bezpośrednio pracą. Do najważniejszych zaliczany bywa kurs BHP podzielony na dwa etapy – ogólny, dotyczący zasad zachowania podczas sytuacji zagrażających życiu, jak pożar czy zatrucie chemiczne oraz poznawanie podstawowych zasad ewakuacji i ewentualnie pierwszej pomocy. Drugi etap kursu BHP to tzw. instruktaż stanowiskowy. Ten jest już indywidualny zależnie od rodzaju wykonywanej pracy ze szczególnym naciskiem na zawody niebezpieczne, albo przy zagrażających życiu maszynach. Innego rodzaju szkolenie przejdzie urzędniczka w biurze, która musi tylko wiedzieć, jak korzystać z elektrycznych gniazdek i maszyn biurowych, a inną wiedzę będzie musiał posiąść pracownik tokarki, albo laboratorium chemicznego. Istnieją zawody wyjątkowo niebezpieczne, jak praca z materiałami wybuchowymi, trującymi gazami, żrącymi substancjami czy materiałami łatwopalnymi, gdzie konieczne są specjalne uprawnienia potwierdzone badaniami lekarskimi. Szkolenia BHP w firmie to asekuracja zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika na wypadek nieszczęścia i starania się o odszkodowanie powypadkowe. Instytucja ubezpieczająca zawsze w pierwszej kolejności sprawdzi, czy pracownik był uświadomiony.