Odpowiednie grono współpracowników

Odpowiednie grono współpracowników

Struktura organizacyjna to jedna z systemowych funkcji organizacji. Podkreśla to ogromną wagę odpowiedniego dobierania współpracowników, na poszczególne szczeble organizacyjne. Wyobraźmy sobie, że w firmie pracują tylko osoby o wykształceniu, umiejętnościach i cechach managera. Czy byliby w stanie stworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo? Oczywiście nie. Posiadając tylko umiejętności przywódcze, borykając się z brakiem wykonawców, nie byliby w stanie nic osiągnąć. Tak samo stałoby się w sytuacji odwrotnej, gdzie znaleźlibyśmy tylko wykonawców, a nie byłoby odpowiednich managerów. Struktura organizacyjna, w najprostszym wydaniu, dzieli pracowników na trzy segmenty. Oprócz głowy firmy, musimy znaleźć również, managerów wysokiego szczebla, managerów niższego szczebla i wykonawców. Tylko w ten sposób firma jest w stanie działać poprawnie. Zależy tu jednak dużo od sposobu, w jaki zatrudnia pracowników prezes firmy. Przy przyjmowaniu do pracy kolejnych osób musi pamiętać, że osoby pracujące na kolejnych szczeblach, muszą się wyróżniać konkretnymi cechami charakteru i tylko w ten sposób będą w stanie właściwie wypełniać swoje zadanie. Właściwe umiejętności i przywódczy charakter prezesa, zapewni, więc, dobre funkcjonowanie całej organizacji, na wszystkich szczeblach.