Planowanie budżetu w przedsiębiorstwie

Planowanie budżetu w przedsiębiorstwie

Podstawowym narzędziem planistycznym w każdym przedsiębiorstwie jest budżet. Decyzje dotyczące budżetu w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od jego wielkości zapadają na najwyższym szczeblu. Budżet jest z reguły ustalany na okres dwunastu miesięcy, rzadziej na dłuższe okresy, gdyż w dalszej perspektywie ciężko, cokolwiek przewidzieć w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych. Zrównoważony i profesjonalnie wykonany projekt budżetowy jest gwarancją stabilnego rozwoju firmy i utrzymywania płynności finansowej. W budżecie bierze się pod uwagę wszystkie nawet najmniej wydawałoby się znaczące elementy finansowe. Im większa firma, tym więcej czynników wpływa na ustalanie budżetu. Budżet przedsiębiorstw dzieli się zasadniczo na dwa elementy, na dane i założenia. Dotychczasowy system organizacji pracy w firmie daje podstawy do wysunięcia pewnych założeń, które mają największe szanse ziszczenia. Założeniem budżetowym w prowadzonej działalności może być na przykład sezonowość sprzedaży określonych produktów i usług. Z kolei dane są to precyzyjnie wyliczone liczby dotyczące na przykład ceny wytworzenia danych produktów, czy obliczenia dotyczące łącznej sumy potrzebnej na wynagrodzenia w zbliżającym się roku. Dla każdego przedsiębiorcy z pewnością nie są także obce takie terminy, jak plan operacyjny i strategiczny.