Podział spółek kapitałowych

Podział spółek kapitałowych

W kodeksie spółek handlowych możemy znaleźć podział spółek kapitałowych i osobowych, ich sposób zawiązania, prowadzenia, przekształcenia czy likwidacji. W tymże uregulowaniu prawnym zostało wymienionych cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. Do grona spółek kapitałowych należą spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu formy organizacyjno-prawne są wybierane przez wspólników planujących prowadzenie działalności o dużym zasięgu, na szeroką skalę. Do zawiązania spółek kapitałowych potrzebne jest zgromadzenie kapitału podstawowego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi on pięć tysięcy złotych, natomiast w spółkach akcyjnych aż sto tysięcy złotych. Tak wysoki kapitał zakładowy w spółkach akcyjnych ma sprawić by dany podmiot gospodarczy był wiarygodnym partnerem biznesowym dla innych kontrahentów. Tak duży kapitał zakładowy daje z drugiej strony szansę emisji papierów wartościowych przez takie podmioty. Spółki akcyjne mogą być notowane na giełdzie jednak by spełnić ten warunek konieczne jest zebranie czterdziestu milionów złotych. Obecnie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych swoje akcje sprzedaje ponad sześćset spółek tego typu. W spółkach kapitałowych nie występuje odpowiedzialność zbiorowa wspólników za długi spółki.