porady biznesowe

Gromadzenie kapitału podstawowego

porady biznesowe – Przy niektórych formach organizacyjno-prawnych, przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności muszą zebrać określony w odpowiedniej regulacji prawnej kapitał początkowy. Tym aktem prawnym, w którym możemy znaleźć wszystkie informacje na temat potrzebnego kapitału zakładowego jest kodeks spółek handlowych. Wśród czterech spółek osobowych, tylko na jednej ciąży wymóg zgromadzenia kapitału początkowego. Jest nią spółka komandytowo-akcyjna. Wspólnicy zakładający taką właśnie formę prawną muszą zebrać pięćdziesiąt tysięcy złotych. Natomiast wśród spółek kapitałowych, wspólnicy przy zakładaniu każdej z nich muszą zgromadzić kapitał początkowy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to pięć tysięcy złotych, gdy chodzi o spółkę akcyjną to podmioty ją zakładające muszą zebrać aż sto tysięcy złotych. Jeszcze wyższe wysokości osiągają kapitały zakładowe w spółkach europejskich i spółdzielniach europejskich, kolejno sto trzydzieści tysięcy euro i trzydzieści tysięcy euro. Omówione formy prawne warto zakładać w przypadku zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej o dużym zasięgu. Dla mniejszych przedsiębiorców, wymienione wysokości kapitału zakładowego mogą się okazać nieosiągalne, również z tego powodu wprowadzono takie przepisy, by takie formy prawne były zarezerwowane dla poważnych biznesmenów.