Profesjonalne doskonalenie zawodowe

Profesjonalne doskonalenie zawodowe

Współczesny rynek pracy jest tak zorganizowany, że od pracownika wymaga się wielokierunkowego wykształcenia, a nawet, jeśli nie posiada on dyplomów różnych szkół to przynajmniej powinien posiadać udokumentowane umiejętności. W tym celu powstają specjalne firmy zajmujące się szkoleniem pracowników, a różnego typu kursy doskonalące przeprowadzane są na terenie zakładu i opłacane przez pracodawcę. Takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że pracodawca nie musi wciąż zwalniać pracowników i poszukiwać nowych z powodu niepełnych kwalifikacji. Okresowe wynajęcie firmy szkoleniowej organizującej doskonalenie zawodowe w zakresie niemalże każdej umiejętności pozywa la spore oszczędności związane z przygotowywaniem nowych pracowników do konkretnych zadań oraz z samym procesem rekrutacji. Są to z reguły kursy nadające różne uprawnienia specjalistyczne, kursy językowe w zakresie konkretnej branży, kursy uzupełniające przepisy kadrowe, księgowe i z zakresu zarządzania oraz wiele innych form doskonalenia. Firmy szkoleniowe na zamówienie przeprowadzają je na terenie firmy zlecającej, ale jeśli są to na przykład kursy spawania czy obsługi wózków widłowych odbywają się one w specjalnych warsztatach pod okiem specjalistów – instruktorów. Szkolenia są podstawą funkcjonowania firmy, a na ten cel przeznaczany jest specjalny budżet.