Prowadzenie spółki europejskiej

Prowadzenie spółki europejskiej

Dla osób wyrażających chęć prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej najlepszym wyborem formy prawnej będzie spółka europejska. Jednym z wymogów, który został postawiony przed wspólnikami zawiązującymi taką spółkę jest konieczność posiadania kapitału zakładowego, w wysokości, co najmniej stu dwudziestu tysięcy złotych. Wstąpienie naszego kraju do unii europejskiej dało impuls krajowym przedsiębiorcom na zaistnienie na rynkach zagranicznych i właśnie taką szansę dają spółki europejskie. Tego rodzaju podmioty prawne występują we wszystkich krajach unijnych. Prowadząc spółkę europejską rysują się przed nami zdecydowanie korzystniejsze perspektywy rozwoju, niż na przykład przy prowadzeniu spółek jawnych czy cywilnych. Dobrą informacją dla wspólników w takim podmiocie gospodarczym jest fakt, że akcjonariusze nie ponoszą dużej odpowiedzialności za długi spółki. Odpowiadają tylko i wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału. Spółki europejskie poza tym mogą się łączyć, czyli mówiąc językiem prawa handlowego dokonywać fuzji. W takiej działalności gospodarczej mamy szansę posiadania oddziałów w różnych krajach, lecz, jeśli chodzi o administrację i sprawozdawczość finansową dokonywana jest jeden raz w wybranym kraju. Przed takimi przedsiębiorcami otwiera się perspektywa wkroczenia na dwadzieścia siedem rynków.