Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Poziom skomplikowania procedur rejestracyjnych podczas zakładania działalności gospodarczej zależy w największym stopniu od wybranej formy organizacyjno-prawnej. Indywidualna działalność gospodarcza czy spółka cywilna może zostać zawiązana w kilka godzin. Jednak formy prawne typu spółek akcyjnych czy spółek europejskich wymagają zdecydowanie więcej formalności, i co za tym idzie czasu. Najprostsze formy działalności, jak jednoosobowa firma może zostać założona bez wychodzenia z domu. Wypełniony wniosek ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami wysyłamy drogą elektroniczną. Wszystkie wymagane pola są sprawdzane przez system, tak szybka rejestracja stała się możliwa po wykluczeniu z całej procedury czynnika ludzkiego. Oczywiście w dalszym ciągu wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej można złożyć osobiści we właściwym urzędzie gminy, ze względu na siedzibę naszej firmy. Złożenie wniosku rejestracyjnego jest bezpłatne. W ogóle podstawowe czynności rejestracyjne przy standardowych formach prawnych nie kosztują powyżej kilkuset złotych. Większych problemów nastręczają formy bardziej skomplikowane, jak na przykład spółki komandytowo-akcyjne czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do ich założenia potrzebny jest przede wszystkim odpowiedni kapitał zakładowy.