Rodzaje kredytów

Kredyt na start firmy

Rodzaje kredytów – Rozwiązaniem problemów finansowych dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą jest uzyskanie kredytu na start firmy. Jeszcze do niedawna niewiele instytucji bankowych decydowało się na wprowadzenie do swojej oferty właśnie takiego produktu, gdyż jest on, co by tu nie mówić obarczony dużym ryzykiem inwestycyjnym. Nie zawsze bank może z dużą dokładnością prognozować rentowność danego przedsięwzięcia. Od osób starających się o ten rodzaj kredytu wymaga się z reguły wyższego zabezpieczenia oraz wyższej zdolności kredytowej. Pierwszym krokiem, by w ogóle rozpocząć procedurę kredytową trzeba złożyć odpowiedni wzór wniosku kredytowego, z załącznikiem w postaci biznesplanu całego przedsięwzięcia. Biznesplan powinien obejmować takie elementy, jak krótka charakterystyka całego pomysłu, jego dokładną analizę finansową, proponowaną strukturę organizacyjną, rodzaj zabezpieczeń kredytu, sytuację wśród konkurencji i tym podobne. Na podstawie tych danych instytucja bankowa może przeanalizować szanse powodzenia takiego pomysłu biznesowego. Jeżeli uzna, iż są podstawy by wierzyć w powodzenie takiego projektu, wówczas zostanie wydana pozytywna decyzja kredytowa. Nie ma określonej maksymalnej wysokości kredytu na start firmy, dużo zależy od takich czynników, jak rodzaj projektu, doświadczenie podmiotu wnioskującego.