Telefony w firmie

Telefony w firmie

Każda firma zatrudniająca wielu pracowników jest wyposażona w sprzęt elektroniczny, w tym laptopy i telefony komórkowe. Ilość telefonów jest często tak duża, że stanowi spory majątek zakładowy, a sprzęt ten bywa przechodni zmieniając użytkownika. Odpowiednie zarządzanie telefonami pozwala na kontrolę, kto i w jakim okresie był odpowiedzialny za konkretny numer telefonu. Kontrola sprowadza się do systematyzowania zapisów numerów kart SIM, rodzajów telefonów i użytkowników. Zapisy obejmują też często dane dotyczące ilości rozmów, daty przyjęcia i zdania numeru. Informacje dostarczane w wyniku zarządzania telefonami w firmie są przydatne w sytuacjach, kiedy rozlicza się przeprowadzone rozmowy, albo konieczne są informacje na temat osoby odbywającej rozmowę w konkretnym dniu i czasie. Jest to doskonale sprawdzający się system pozwalający na gromadzenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej tej kategorii sprzętu firmowego. System jest dostępny w wielu, mniej lub bardziej rozbudowanych wersjach. Głównym adresatem są przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące szereg usług drogą infolinii, albo firmy z ośrodkami typu call center, gdzie każda rozmowa musi być zarejestrowana na taśmie, jako ewentualny dowód w przypadku zastrzeżeń ze strony klienta czy pracodawcy. Rozwiązania sieci telekomunikacyjnej w dzisiejszych czasach stanowią ważny aspekt funkcjonowania na rynku.