Usługi biura rachunkowego

Usługi biura rachunkowego

Im większą działalność gospodarczą prowadzimy, tym częściej będziemy zmuszeni do korzystania z usług biura rachunkowego. Przy dzisiejszym stopniu skomplikowania ordynacji podatkowej, trudno niewykwalifikowanemu w tym względzie przedsiębiorcy podejmować słuszne decyzje. Wiele błędów finansowych w przedsiębiorstwach popełniono z powodu braku rzetelnej informacji. Takie błędy mogą być dla nas bardzo kosztowne, dlatego lepiej będzie, jeśli w przypadku najmniejszych wątpliwości zdecydujemy się na kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Jedną z podstawowych usług, na jakie możemy liczyć ze strony biura rachunkowego jest prowadzenie ksiąg handlowych. Oczywiście nie na wszystkich formach organizacyjno-prawnych ciąży wymóg prowadzenia pełnej księgowości, lecz tam, gdzie jest to konieczne, najlepiej jest zatrudnić zaufane biuro rachunkowe. Pod terminem prowadzenia ksiąg handlowych kryje się między innymi prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, czy wykonywanie rejestrów zakupów i sprzedaży. Coraz częściej do biur rachunkowych zgłaszają się podmioty gospodarcze ze zleceniem prowadzenia ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego. Biuro rachunkowe przygotuje również w naszym imieniu deklaracje podatkowe czy roczne sprawozdania finansowe.