Utrzymywanie płynności finansowej

Utrzymywanie płynności finansowej

Wielu ekonomistów światowej sławy, jest zdania, że prowadząc działalność gospodarczą najistotniejszym elementem pozwalającym myśleć o przyszłości nie jest osiągany zysk netto, a umiejętność utrzymania płynności finansowej, gdy w kwestiach aktualnych przychodów nie jest najlepiej. Sposobów na utrzymanie płynności finansowej jest wiele, lecz każdy przedsiębiorca powinien opracować własną metodę na terminową spłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i dla swoich kontrahentów biznesowych. W utrzymaniu płynności finansowych w okresach zapaści na rynku pomagają bardzo wydatnie kredyty odnawialne na rachunku bieżącym. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada rachunek firmowy. Najczęściej po sześciu miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia firmy, bank daje możliwość uzyskania takiego zobowiązania kredytowego. Kredyty na rachunku bieżącym mogą przybrać dwie formy. Dla przedsiębiorców niewątpliwie lepszym rozwiązaniem są kredyty odnawialne. Pożytek z kredytów nieodnawialnych na rachunku bieżącym jest jednorazowy, więc lepiej zawczasu postarać się o kredyt odnawialny. Maksymalna wysokość takiego kredytu jest zależna od uzyskiwanych miesięcznych wpłat na konto. Z takiego kredytu można finansować tylko i wyłącznie bieżące zobowiązania, jak zapłata aktualnych danin publicznych czy też wypłata wynagrodzeń dla pracowników.