VSM mapowanie strumienia wartości

VSM mapowanie strumienia wartości

Prawidłowa organizacja ma kluczowe znaczenie w przypadku każdego procesu produkcji. W celu usprawnienia takich procesów stosuje się wiele różnych metod oraz narządzie analitycznych. Należy do nich między innymi VSM mapowanie strumienia wartości. Mapowanie strumienia wartości polega na zbadaniu procesu produkcyjnego i na dokładnym określeniu przepływu materiałów i informacji. W celu przeprowadzenia mapowania wybiera się zazwyczaj jeden produkt lub grupę produktów, które powstają przy zastosowaniu zbliżonej technologii. Można jednak skupić się również na poszczególnych podzespołach. Mapowanie obejmuje przepływ materiałów, czyli na przykład dostarczenie surowca do zakładu produkcyjnego i kolejne kroki, które przechodzi dane tworzywo. Mapowanie dotyczy również informacji. Dane wykorzystywane w analizie służą do określenia, co, gdzie, kiedy i jak powinno być produkowane. Odpowiednie informacje powinny docierać do właściwych etapów procesu produkcyjnego. Celem stosowania VSM jest przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji, usunięcie możliwych nieprawidłowości i usprawnienie wszystkich zadań. Projektowanie i wdrażanie wszystkich zmian jest pracochłonne i czasochłonne jednak przynosi bardzo dobre rezultaty.