Walka z kryzysem w przedsiębiorstwie

Walka z kryzysem w przedsiębiorstwie

W ostatnim czasie kryzys bardzo poważnie nastraszył właścicieli praktycznie każdej firmy na świecie. I straszy do dzisiaj, ponieważ lęk przed przyszłością przeniósł się także na społeczeństwa globalne, które coraz bardziej nastawiają się na oszczędzanie pieniędzy, aniżeli ich wydawanie ponad stan. Walka z kryzysem jest więc coraz trudniejsza, szczególnie w niektórych branżach. Patrząc na deweloperów nieruchomości czy niektóre firmy sprzedające nowoczesną elektronikę widać, że ogromna sprzedaż sprzed kilku lat była efektem masowego brania kredytów i pożyczek przez klientów na zakup tych dóbr. W momencie utraty wypłacalności ogromny procent konsumentów rezygnuje ze swoich dotychczasowych zakupów. To sprawia, że nawet najlepiej przygotowani menadżerowie i zarząd mogą znaleźć się w sytuacji ekonomicznej, której ani nie rozumieją, ani nie potrafią jej przeciwdziałać. W tej kwestii coraz popularniejszy staje się konsulting dla firm, który oferowany jest przez biura zatrudniające największych specjalistów o interdyscyplinarnej wiedzy wykraczającej poza proste schematy ekonomii, zarządzania czy biznesu. Do wnikliwego i słusznego stawiania ocen i wniosków niezbędne jest też wieloletnie doświadczenie rynkowe.