Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania

Przed założeniem działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca powinien spojrzeć na planowaną formę organizacyjno-prawną również z punktu widzenia opodatkowania. Generalnie przedsiębiorcy mają możliwość wybory spośród pięciu form opodatkowania, jednak nie każdy rodzaj działalności daje tak szerokie możliwości. Do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego każdy płatnik, przedsiębiorca musi we właściwym urzędzie skarbowym złożyć zawiadomienie odnośnie wybranej przez niego formy opodatkowania. Jeśli we wskazanym terminie takie zawiadomienie nie wpłynie, wówczas urząd skarbowy opodatkuje naszą działalność według zasad ogólnych, gdzie obowiązują dwie skale podatkowe osiemnasto i trzydziesto dwuprocentowa. Innymi formami opodatkowania działalności gospodarczej jest dziewiętnastoprocentowy podatek liniowy, karta podatkowa, podatek tonażowy i ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. W bardziej skomplikowanych formach organizacyjnych zachodzi konieczność opodatkowania działalności według zasad ogólnych, albo karty podatkowej, nie jest możliwe opodatkowanie spółek kapitałowych według ryczałtu. Ryczałtowe opodatkowanie jest możliwe między innymi w spółkach partnerskich i cywilnych. W większych spółkach wymagane jest także prowadzenie pełnej księgowości, co również bywa uciążliwe dla przedsiębiorców.