wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość chrzanów

wynagrodzenia pracowników oddelegowanych - księgowość chrzanów

Jak określić wynagrodzenia pracowników oddelegowanych ?
Oddelegowanie pracowników odbyć się może jedynie w przypadku okresu zatrudnienia trwającego dłużej niż jeden miesiąc. W takim wypadku osoba pozostająca w stosunku pracy z polskim pracodawcą może zostać wysłana do kraju członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie przekraczający 24 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że jest ona w podróży służbowej, tym samym zyskując prawo do pobierania diet.Również całkowite wynagrodzenia pracowników oddelegowanych obliczane są według stawek państwa, w jakim pracują. Dodatkowo za nadgodziny obowiązują określone stawki ustalane na zasadach procentowego podziału. W ten sposób zabezpieczane są interesy osób, które wykonują pracę poza ustalonymi godzinami, dając im szansę na godziwą zapłatę. Jeżeli okres zatrudnienia w innym państwie trwa krócej niż miesiąc, naliczana jest stawka godzinowa za odbyty stosunek pracy, nie zaś miesięczna według stawek danego kraju.
Wszelkiego tego typu formalności ustalane są przez odpowiednie rozporządzenia i wewnętrzne umowy między firmy, określające dokładne warunki delegowania pracowników. Właściwych ich rozliczaniem z kolei zajmuje się księgowość Chrzanów, która sprawuje pieczę na księgami rachunkowymi oraz prowadzeniem dokumentacji finansowej swoich klientów.