Zakładanie spółki jawnej

Zakładanie spółki jawnej

Jednym z rodzajów spółek osobowych wskazanych przez kodeks spółek handlowych jest spółka jawna. Pozostałymi rodzajami spółek osobowych są spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółki partnerskie. Nie jest to być może najatrakcyjniejsza forma organizacyjno-prawna, lecz na zawiązanie takiego podmiotu gospodarczego decyduje się coraz więcej osób. Niewątpliwą zaletą takich spółek jest brak konieczności gromadzenia kapitału zakładowego, jak to jest na przykład w przypadku innej spółki osobowej, mianowicie spółki komandytowo-akcyjnej. Spółkę jawną może reprezentować każdy ze wspólników wskazany w umowie spółki. Umowę spółki jawnej sporządza się w obecności wszystkich wspólników oraz notariusza pod rygorem nieważności. Zakładanie spółki jawnej ma sens tylko wówczas, gdy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą na niewielką skalę. Jednak spółka jawna to nie tylko same zalety, zdarzają się w tym rodzaju spółek osobowych również niedogodności, jak odpowiedzialność solidarna wspólników za zobowiązania spółki. Każdy ze wspólników za długi spółki odpowiada nie tylko wniesionym wkładem do majątku zakładowego, lecz również całym swoim majątkiem prywatnym. Poza tym wierzyciele mają prawo wyboru, z majątku, którego wspólnika będą dochodzić swoich roszczeń. Dlatego wspólników do spółki jawnej trzeba dobierać starannie.