Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do grona spółek kapitałowych poza spółkami akcyjnymi należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założyć tego rodzaju działalność gospodarczą może zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Jednym wyjątkiem jest sytuacja, w której spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, chce założyć inna osoba, która obecnie prowadzi inną spółkę tego rodzaju. W zarządzie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jednak mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Niewątpliwą niedogodnością tej formy organizacyjno-prawnej jest konieczność gromadzenia kapitału zakładowego, który w tym przypadku wynosi pięć tysięcy złotych. Kapitał podstawowy może być wniesiony w postaci majątku stałego, albo w postaci pieniężnej. Nominalna wartość jednego udziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższy od pięćdziesięciu złotych. Poszczególni wspólnicy nie odpowiadają całym posiadanym majątkiem za zobowiązania spółki, każdy z nich odpowiada do wysokości wniesionego kapitału. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako całość odpowiada całym majątkiem. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może z powodzeniem prowadzić tylko jedna osoba. Polecana jest osobom, które chcą prowadzić działalność gospodarczą o szerokim zasięgu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona pełna księgowość.