Zalety indywidualnej działalności gospodarczej

Zalety indywidualnej działalności gospodarczej

W ostatnim czasie ogromną popularnością cieszy się uczestniczenie w projektach, które wspierając nowych przedsiębiorców i promując inicjatywę obywateli, proponują dotacje z funduszy unijnych. Osoba, która w takim konkursie uczestniczy, musi założyć działalność gospodarczą. Ciekawy jest fakt, że ta firma musi mieć odpowiednią formę. Jaką? Ma to być indywidualna działalność gospodarcza, zarejestrowana na osobę fizyczną występującą o dofinansowanie. Co skłoniło agencje zajmujące się budową takich konkursów, do postawienia tego warunku? Powodów mogło być bardzo dużo, jednak my możemy pomyśleć o tym, jakie zalety w ogóle mogą skłonić do założenia tego rodzaju działalności. Możemy wymienić dwa najważniejsze. Pierwszy to fakt, że zarejestrowanie takiego przedsiębiorstwa, nie ponosi za sobą dużych nakładów pieniędzy i czasu. Tak naprawdę większość można załatwić internetowo, dbając tylko o złożenie odpowiedniego podpisu w urzędzie. Koszty założenia takiej działalności zamykają się właściwie w kwocie nie większej niż 500 zł. Musimy przyznać, że gdy wliczamy wszelkie zabiegi, w różnego rodzaju urzędach, ta kwota nie może nas przerazić. Poza tym prowadząc taką firmę, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia tylko uproszczonej księgowości, co bardzo ułatwia pracę i oczywiście czerpanie korzyści z prowadzonej przez nas działalności.