Zalety spółki cywilnej

Zalety spółki cywilnej

Kodeks cywilny zawiera regulacje dotyczące procedury zawiązania, prowadzenia, przekształcenia, czy likwidacji spółki cywilnej. Przesłanką do zawiązania takiej spółki jest z pewnością prosta procedura założenia. Wystarczy, że wszyscy wspólnicy, których nie powinno być więcej niż trzech sporządzą treść umowy i ją podpiszą. Do założenia tego rodzaju spółki przekonują także niskie koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej tego rodzaju. Oczywiście w przypadku spółek cywilnych chodzi o prowadzenie działalności na niewielką skalę. Do prowadzenia działalności o dużym zasięgu lepsze są inne formy organizacyjno-prawne, jak na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Spółkę cywilną zawiązuje się najczęściej w celu realizacji jednego konkretnego celu, czyli często data zakończenia działania spółki jest wskazana w umowie spółki. Dla wielu osób niedogodnością spółki cywilnej jest występowanie odpowiedzialności zbiorowej, całym swoim majątkiem prywatnym, za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Każdy z wierzycieli może wybrać, od którego wspólnika rozpocznie się dochodzenie roszczeń. Plusem spółek cywilnych jest jeszcze brak konieczności gromadzenia kapitału podstawowego, co ma miejsce w spółkach komandytowo-akcyjnych, akcyjnych czy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.