Zalety spółki jawnej

Zalety spółki jawnej

Prawo handlowe wymienia cztery rodzaje spółek osobowych, wśród nich znajduje się spółka jawna, z której założeniem może wiązać się wiele korzyści i udogodnień dla wspólników. Przesłankami do zawarcia umowy tejże właśnie spółki jest przede wszystkim chęć prowadzenia działalności gospodarczej pod własną firmą. Wspólnicy spółki jawnej mogą w dowolny sposób modyfikować zasady zawiązania spółki. By założyć taką spółkę potrzebne jest jednak zaufanie pomiędzy wspólnikami, gdyż za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiadamy całym swoim majątkiem. Gdy znajdziemy zaufanych i wiarygodnych wspólników, nie powinno być problemów z rozpoczęciem działalności, ponieważ tego rodzaju forma organizacyjno-prawna nie nakłada na wspólników konieczności gromadzenia kapitału podstawowego. Forma spółki jawnej sprawdzi się tylko wówczas, gdy planujemy rozpocząć działalność na niewielką skalę. Na przedsięwzięcia o większym zasięgu zdecydowanie lepiej nadają się spółki kapitałowe, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, jednak one wymagają od ich wspólników zgromadzenia kapitału zakładowego kolejno w wysokości pięciu i stu tysięcy złotych. Spółka jawna wśród partnerów biznesowych może być reprezentowana przez wszystkich wspólników, albo tylko przez jednego wyznaczonego precyzyjnie w umowie spółki.