Założenie spółki cywilnej

Założenie spółki cywilnej

Formą działalności gospodarczej, która nie została ujęta przez kodeks spółek handlowych, a przez kodeks cywilny jest spółka cywilna. Polecana jest wszystkim osobom, które zastanawiały się nad działalnością, która zasięgiem nie obejmowałaby przesadnie dużego rynku. Spółkę cywilną z powodzeniem może założyć i prowadzić dwie, trzy osoby. Wspólnicy powinni sobie bezgraniczne ufać, gdyż w tym rodzaju działalności odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Najczęściej formę spółki cywilnej zawiązuje się w celu realizacji pewnego konkretnego przedsięwzięcia. Jest to przeważnie działalność z określoną datą zakończenia działania. Wielu wspólników do takiej formy prawnej przyciąga nieskomplikowana procedura zawiązania spółki. By powstałą spółka cywilna wystarczy tylko i wyłącznie sporządzenie umowy spółki. Dla spółek cywilnych nie istnieje również wymóg prowadzenia pełnej dokumentacji i księgowości, co również zaliczyć trzeba po stronie plusów takiej działalności gospodarczej. Przy zakładaniu spółki cywilnej ponadto nie trzeba gromadzić kapitału zakładowego, co jest konieczne w przypadku na przykład spółek komandytowo-akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy w spółce cywilnej, jako formę opodatkowania mogą wybrać zdecydowanie najkorzystniejszą, czyli ryczałt.