Zasady współpracy franchisingowej

Zasady współpracy franchisingowej

Zakładając własną firmę niedoświadczony biznesmen może skorzystać z szansy, jaką daje mu istniejąca na rynku, sprawdzona i ugruntowana w swej pozycji firma czy sieć handlowo-usługowa. Współpraca taka opiera się na konkretnej umowie spisanej wg określonych zasad, dającej obu stronom określone korzyści. Franczyza to dość popularna obecnie forma współpracy, polegająca z jednej strony na udostępnianiu pomysłu na biznes wraz ze szczegółowym opracowaniem zasad postępowania, a ze strony franczyzobiorcy oczekuje się dokładnego realizowania wytycznych i podtrzymywania dobrej jakości marki. Zasady te spisane są w formie obszernego poradnika operacyjnego, zawierającego wszystkie przewidywalne problemy organizacyjne oraz tzw. know-how, czyli ogólny spis zasad dotyczących sprzedaży lub postępowania z daną marką. Franczyza to również udostępnienie znaku handlowego, pod którym będzie się rozwijał nowy biznes. Osoba podpisująca umowę zobowiązuje się przestrzegać wszelkich związanych z tym znakiem reguł, włączając w to sposób wystroju wnętrza, zasady obsługi klientów, nabór pracowników czy ich wygląd zewnętrzny. Franchising zapewnia w ramach umowy również opiekę szkoleniową, administracyjną i finansową. Strona pierwsza zapewnia wsparcie we wszystkich dziedzinach, związanych z promocją i dystrybucją swojego produktu, a także czuwa nad realizacją postanowień umowy.