Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa

Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa

Nie zawsze udaje się przedsiębiorcom utrzymać płynność finansową tylko i wyłącznie z wypracowanego zysku netto. Gdy inne sposoby wewnętrznego finansowania również się nie sprawdzają, jak dodatkowe wpłaty wspólników, czy odpisy amortyzacyjne, wówczas należy sięgnąć po sposoby finansowania ze źródeł zewnętrznych. Jedną z form uzyskania takiego finansowego z zewnątrz jest uzyskanie kredytu. Przedsiębiorcy mają możliwość starania się o różnego rodzaju zobowiązania kredytowe. Najdłuższym okresem kredytowania charakteryzują się kredyty inwestycyjne, które można zaciągnąć nawet na trzydzieści lat. Tego rodzaju produkt bankowy przeznaczają przedsiębiorcy z reguły na modernizację firmy, albo na długo planowane inwestycje. Cel przeznaczenia kredytu inwestycyjnego wskazuje przedsiębiorca we wniosku kredytowym. Może nim być na przykład zakup maszyn, kupno licencji krajowych, albo zagranicznych, inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Sposobem na finansowanie bieżącą działalność przedsiębiorstwa jest kredyt na rachunku bieżącym firmy. Każda działalność gospodarcza zmuszona jest do prowadzenia odrębnego rachunku firmowego, po kilku miesiącach, w zależności od uzyskiwanych przychodów, bank ustala dla takiego przedsiębiorcy wysokość limitu kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego.