Zwalnianie pracowników w firmie

Zwalnianie pracowników w firmie

Firmy zatrudniają wielu pracowników, do różnego rodzaju zadań. Jeśli dany pracownik spisuje się dobrze i wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, to wówczas nie ma powodu by go krytykować, a pracodawcy czasami nagradzają dobrych pracowników premiami. Jeśli natomiast pracownik wykonuje swoją pracę w sposób nieprawidłowy, to właściciele firm i osoby w tych firmach najważniejsze powinni się zastanowić czy takiego pracownika nie zwolnić i nie zastąpić go kimś innym, kimś kto na swojej pracy będzie bardziej skupiony. Pracodawca zwalania też pracowników, jeśli ci łamią podstawowe zasady obowiązujące w firmie. Pracownikom nie wolno spóźniać się do miejsca pracy, chyba że zostanie to ustalone z pracodawcą. Pracownikom nie wolno także spożywać alkoholu na terenie zakładu pracy, a także nie wolno przychodzić do pracy w stanie po spożyciu substancji alkoholowych oraz innych środków odurzających. Za tego typu praktyki pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika z jego winy, co ma potem bardzo niedobre konsekwencje dla takiego pracownika, gdyż powód zwolnienia z pracy musi figo rwać w świadectwie pracy wystawianym przez pracodawcę. Taki pracownik może mieć problemy ze znalezieniem pracy w innym zakładzie, jeśli wcześniej lekceważył swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Należy zatem przestrzegać regulaminów zakładowych.