Zwiększenie limitu zatrudnienia

Zwiększenie limitu zatrudnienia

Każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na regularnym zwiększaniu limitów zatrudnienia. Gdy firma się rozwija rzeczą absolutnie naturalną jest, że z czasem zatrudnia większą liczbę pracowników. Każda, nawet największa korporacja zaczynała od małej liczby pracowników, a nawet od jednoosobowej działalności gospodarczej. By dojść do poziomu firmy zatrudniającej kilkuset pracowników potrzeba czasu i dobrego, dochodowego pomysłu na biznes. Z posiadanej liczby pracowników zatrudnionych na podstawie stałej umowy o pracę wynika dla pracodawcy wiele konsekwencji, głównie podatkowych. Krajowe prawo jest skonstruowane w taki sposób, że przedsiębiorcy nie są za bardzo skłonni do zatrudniania pracowników w pełnym wymiarze czasowym. Istniejące możliwości zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło dają przedsiębiorcom furtkę, którą mogą ominąć większe obciążenia podatkowe. Jedyną szansą na zmianę sytuacji na rynku pracy jest zmiana prawa w tym zakresie, dopóki przedsiębiorcy będą posiadać szansę na ominięcie przepisów z pewnością będą to robić. Trzeba stworzyć warunki, w których dla pracodawcy zatrudnienie większej liczby pracowników będzie opłacalne. Bezrobocie w naszym kraju nie spada poniżej dziesięciu procent, zmiana prawa w tym sektorze z pewnością poprawiłaby sytuację takich osób bez stałego źródła zatrudnienia.